Frågor & svar om ISBN


En ansökan behandlas normalt inom {{ all_pages_snippet.days_to_delivery }}.


Nej, det är inte obligatoriskt. Däremot underlättar ISBN hanteringen av publikationer inom bokbranschen och på bibliotek. Om boken ska spridas inom en mindre krets behöver du inte använda ISBN.


Nej.


Nej, ISBN knyts ihop med bokens övrig uppgifter om och när ett bibliotek registrerar boken i Libris. Boken kan t ex komma in till biblioteket som pliktexemplar. För mer information om pliktexemplar se Kungliga bibliotekets webbplats.


Ja. Eftersom ISBN är en identitetskod för både boken och för förlaget behöver den ett nytt ISBN som är kopplat till ditt förlagsnamn.


Ja, men först efter att du har kontaktat oss och meddelat namnbytet.


Ja, eftersom ISBN ska vara kopplat till utgivarnamnet som står i boken.


Nej, ISBN Sverige tillhandahåller inte streckkoder. Du kan läsa mer om streckkodsmärkning hos ISBN Sverige på kb.se.


Den tryckta boken och e-boken behöver olika ISBN. Om e-boken kommer att ges ut i olika format och med olika rättigheter behöver du använda olika ISBN för dessa. Du kan läsa mer om detta hos ISBN Sverige på kb.se.


Du behöver ett ISBN för paketet och dessutom ett ISBN för varje publikation.


Ja, förutsatt att böckerna ges ut under det utgivarnamn som numren är kopplade till. Det är dock nödvändigt att du konverterar dem till 13-siffriga ISBN. Du kan läsa mer om detta hos ISBN Sverige på kb.se.


ISBN har inget bäst före-datum. Men tänk på att publikationen måste ges ut under samma utgivarnamn som numren är kopplade till.


Nej, ISBN-systemet består av nummerserier som inte kan byggas ut. Vi kan inte heller reservera en viss nummerserie till en viss utgivare.


Det beror på vilken förändring du gjort. Du kan läsa mer om detta hos ISBN Sverige på kb.se.


Ja. Däremot är det tillåtet att varje utgivare som finns angiven i boken har med sitt eget ISBN efterföljt av utgivarnamnet inom parentes. Tänk dock på att boken endast kan ha en streckkod.


Nej. ISBN är till för att identifiera publikationen och utgivaren. För publikationer gäller Upphovsrättslagen. Om du vill skydda ditt utgivarnamn kan du kontakta Bolagsverket.


Nej, för att få ISBN måste utgivaren ha svensk adress, som blir sökbar i Svenska ISBN-registret. Dessutom har ISBN Sverige skyldighet att lämna ut alla uppgifter ur ISBN-registret enligt Offentlighetsprincipen.


För att få ett svenskt ISBN ska du som utgivare ha svensk adress. Om du har en utländsk adress måste du ansöka om ISBN i det landet. Du kan distribuera en publikation var du vill i världen oberoende av i vilket land du har fått ditt ISBN. Adressuppgifter till alla ISBN-agenturer finns hos International ISBN Agency.


Användningen av ISBN har inget samband med leveranskyldighet av pliktexemplar. För information om pliktexemplar, se sidorna om pliktleverans på Kungliga bibliotekets webbplats.


Vid fel ISBN kontakta ISBN Sverige för råd och åtgärd (se kontaktuppgifterna längst ner på denna sida). ISBN Sverige kan kontakta förlag om vi upptäcker att ISBN har använts på felaktigt sätt.

Fick du inte svar på din fråga?

Har du frågor om ISMN eller undrar över något annat kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

E-post: isbn@kb.se

Telefon: 010-709 30 90

Våra telefontider är tisdagar & torsdagar kl 10-11