Ansökan om ISBN / ISMN (Steg 1 av 3)

Offentliga uppgifter om utgivaren

De uppgifter som du lämnar på denna sida kommer att publiceras på internet i Svenska ISBN-registret.

Namn och adress

Om du i egenskap av utgivare tidigare fått ISBN eller ISMN kan vi hämta dina officiella uppgifter från Svenska ISBN-registret

Kontaktuppgifter

Dessa uppgifter är valfria och kommer att synas i ISBN-registret. Kontaktuppgifter gentemot ISBN Sverige anges på nästa sida.

Avbryt